Bugün
EKONOMİ
30 Mart 2020 - 10:55

Kredi garanti kurumları kefaleti ne kadar oldu! Limit artırıldı

30 Mart 2020 - 10:55

Kredi garanti kurumlarına sağlanan Hazine desteğine ilişkin kararkararın tanım maddesine, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası "kredi veren" olarak tanımlandı. Bu maddede Hazine destekli kredi kefaleti kullananları tanımlayan yaralanıcı başlığında yer alan "KOBİ tanımını haiz yararlanıcılar ile KOBİ tanımı dışında kalan diğer işletmeleri" ibaresi "Hazine destekli kredi kefaleti kullanan gerçek ve tüzel kişileri" olarak değiştirildi.

TAKİP ETTAKİP ET
HANGİ KARARLAR ALINDI? Karar kapsamında ayrıca, yatırım kredileri için ana para ödemesiz döneme ilişkin faizlerin tahakkuk ve tahsil edilmesi için öngörülen bir yıllık süreye, ihtiyaç duyulması halinde bir ay eklenmesi hüküm altına alındı. .
1 / 5