Mansur YavaşASKİ ve EGO Genel Müdürlüğü'ne Tarafsızlık Talimatı Gönderdi

Mansur Yavaş, tüm belediye birimleri, bağlı şirketler, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği sosyal medya genelgesinde personelin tarafsızlık algısına zarar verecek paylaşımlarından uzak durmalarını istedi.

Mansur YavaşASKİ ve EGO Genel Müdürlüğü'ne Tarafsızlık Talimatı Gönderdi
Editör: Aktüel34
02 Haziran 2020 - 14:11

Mansur Yavaş, tüm belediye birimleri, bağlı şirketler ile ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğü'ne sosyal medya genelgesi gönderdi. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tüm belediye birimleri, bağlı şirketler, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği sosyal medya genelgesinde personelin tarafsızlık algısına zarar verecek paylaşımlarından uzak durmalarını istedi.

ANKA'nın haberine göre, 1 Haziran 2020 tarihli genelgede 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 'Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık' başlıklı 7. Maddesini hatırlatan Yavaş, şu ifadeleri kullandı: 

“Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirken, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayrım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.”

Kamu görevlilerinin gerek görevlerini yürütürken gerekse özel yaşamlarındaki söylem, tutum ve davranışlarına sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Yavaş, yayımladığı genelgeyle alınacak tedbirler hakkında şu uyarılarda bulundu:

Bütün personelimiz görevlerini yürütürken tarafsızlık ilkesine riayet ederek, tarafsızlık algısına zarar getirecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmalıdır. Sosyal medya kullananlar görev ve unvanlarını kullanarak veya isimleriyle siyasi ve benzeri mesajlar vermeyecek, gerçek ve tüzel kişi ve kurumları hedef alan mesajlar yayınlamayacaklar ve karşılıklı gereksiz siyasi tartışmalara girmeyeceklerdir. Paylaşımlarda ve kullanılan görsellerde bir siyasi partiye mensubiyeti açıkça işaret eden ifade, sembol, amblem, simge ve benzerlerinin doğrudan kullanılmasından ve belediye başkanı ve diğer üst düzey yöneticilere karşı övücü ifadelerden kaçınacaklardır. Bu hususlara aykırı hareket eden personel hakkında gerekli idari ve cezai işlemler yetkili amirleri tarafından yerine getirilecektir."

Başta belediye, bağlı idare ve iştiraklerin tüzel kişiliklerini veya çalışanlarını hedef alan her türlü saldırı, isnat ve iftiraların ilgili birimler tarafından izleneceğini de ifade eden Yavaş, “Bunlara ilişkin basın açıklamaları görevlendirilen basın ve halkla ilişkiler birimleri tarafından, hukuki başvurular ise birimlerin hukuk birimleri veya görevlendireceği kişilerce yerine getirilecektir” dedi.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum