Esnafa 40 Bin TL Gelir Kaybı Desteği!

Esnafa 40 BİN TL Hibe Resmi Gazetede Yayımlandı. Cumhurbaşkanı imzası ile Esnafa 40 BİN TL gelir kaybı ödemeleri onaylandı.


Esnafa 40 Bin TL Gelir Kaybı Desteği!

Yeme içme sektöründe faaliyet gösteren esnafa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile 40 bin TL'ye kadar destek onaylandı. Kovid -19 sebebi ile ciro kaybına uğrayan esnafa ödenecek olan destekler, Ticaret Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.Bu destekten yararlanabilmek için; işletmenin 2019 ve öncesi faal olarak çalışıyor olması ve 27 Ocak 2021 itibari ile işlerine devam ediyor olması şartı aranıyor. Ayrıca 2019 yılında geliri 3 Milyon Lira ve altında olup, 2020 yılında geliri %50 ve üzerinde azalan işletmeler yararlanabilecek.
gelir kaybı desteği


Gelir kaybı desteği tek seferde ödenecek. Ödeneğin miktarı ise; en az 2 bin TL ile en çok 40 bin TL olabilecek. Verilecek olan destek miktarı 2020 yılında, 2019 yılına göre kaybedilen gelirin %3'ü esas alınarak belirlenecek.
ciro kaybı desteği

Fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen ciro kaybı desteği ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri uyarınca vergi daireleri tarafından tahsil edilecek.


ciro kaybı desteği resmi gazete

Gelir kaybının başvuru ve uygulama esasları; Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek. Faydalanmak isteyen esnafın Ticaret Bakanlığı duruyularını takip etmeleri gerekmekte.